"Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, Par la Nature, - heureux comme avec une femme."
Arthur Rimbaud

donderdag 2 februari 2012

Open brief aan kabinet Schauvlieghe

Beste kabinetsleden, beste minister, beste Minister-president,

Dit is een aangepaste brief die niet over de politiek gaat, maar over mijn bedenkingen bij de wetenschappelijke onderbouw van de beslissing en het signaal dat deze uitdraagt. Zou u deze toch willen beantwoorden graag ?

1) Lees even dit (http://roadlessrover.blogspot.com/2012/01/vogelvrije-vossen.html), puntje 1 (het niet politieke deel) waarin gewoon al twee stevige wetenschappelijke papers meegegeven zijn (zie referentie) die allemaal zeggen dat de vossenjacht weinig zin heeft. Waarom ? Het is basisecologie, waar een minister van Leefmilieu en bij uitbreiding alle politiekers toch wat kaas van zouden moeten gegeten hebben. Simpele populatiecurves die meestal universeel gelden. Lees u maar eens aandachtig punt 1; ook voedsel=groei is pure onzin. De vos is een territoriaal dier en er kunnen maar zoveel habitats ingenomen worden, zeker niet onbeperkt. In steden zal de vos kleinere territoria aannemen door een groter voedselaanbod maar in landelijk gebied is dit niet van toepassing.

Nu begreep ik viavia dat er wel degelijk een ander onderzoek aan deze beslissing vooraf gegaan is, zou ik dit rapport in tekstelijke vorm mogen hebben ? Ik vind het nogal raar dat ik hier intussen al 6 degelijke papers (onder andere uit de UK) liggen heb die de vossenjacht eveneens afdoen als inefficiënt. Ook de presentatie van het INBO (aan mij bezorgd via oppositie) met beschrijving van het vossenonderzoek en conclusie zeggen iets totaal anders dan wat u beweert.

Ik kan ook nergens het volledige tekstelijke vossenrapport (enkel populatiedichtheid en voedselvoorkeur) van INBO vinden, nochtans een door het Vlaams gewest gesponsorde overheidsinstelling. Als wij onze belastingen daarin steken en u luistert er niet naar, zelfs niet na deftig en langlopend onderzoek, waarom is het er dan ? En waarom kan ik nergens duidelijk dat volledige rapport openlijk gepubliceerd vinden ? Ik zou het erg op prijs stellen indien u mij deze zou willen bezorgen. Openheid van bestuur, decreet van 26 maart 2004 en wet van toegang van het publiek tot milieu-informatie 5 augustus 2006 lijken mij hier duidelijk genoeg in.

2) U geeft een verkeerd signaal aan jagers in een dichtbevolkt land waardoor de kans op jachtongelukken stijgt. Net zoals het schitterende idee van minister-president Kris Peeters jaren geleden om de openbare domeinen aan de jacht te geven. Daarnaast dacht ik dat de Vlaamse regering duurzaamheid wou promoten ? We investeren (steeds minder) in stiltegebieden en natuurgebieden maar alle snippertjes die ons nog resten moeten eraan ? Want denkt u echt dat het enkel om de Vos gaat ?
Nee, schieten verstoort ook broedende vogels (ah ja, u zegt dat de vos nu jaarrond bejaagd mag worden); komen we dan niet in strijd met de Europese vogelrichtlijn ? Verstoring. Is daar al eens deftig over nagedacht en onderzocht ? En we investeren moeite om de Das terug te laten komen. Dit dier heeft dezelfde niche als de vos, gaat u deze dan ook toelaten om bejaagd te worden indien hij ineens op een goed populatieniveau zit, ondanks zijn bescherming ? Bescherming is maar evenveel waard als de politiek, daar is Nederland nu helaas een duidelijk voorbeeld van.
U beweert dat er controle zal zijn ? Hoezo ? Ik heb maar al te vaak illegale jacht gezien die niet bestraft werd, hoe gaat u met uw beperkte geldmiddelen (crisis !) in hemelsnaam controle uitoefenen ? Het ANB zit al met een onderbemanning. Dit zal toch een dode letter blijven mijns inziens. Of hoe gaat u het oplossen ? Nieuwe natuurwachters aanstellen ?
Al de ministers en parlementsleden die het ontwerpbesluit goedkeurden verwijzen naar het advies van de MINA-raad (dat ik even opgezocht heb : http://www.minaraad.be/adviezen/2011/wijziging-van-de-besluiten-betreffende-de-organisatie-van-het-jachtexamen-en-houdendevaststelling-van-de-voorwaarden-waaronder-de-jacht-kan-worden-uitgeoefend?searchterm=vos ). Sorry maar 1) dit advies is duidelijk op vlak van "preventie eerst", 2) definiëring van schade is niet gebeurd in het ontwerp van het nieuwe jachtdecreet, 3) u gaat hiermee voorbij aan het voorzorgsbeginsel voor bescherming van leefmilieu en ecosystemen dat uitgewerkt werd in het Decreet inzake bepalingen voor het algemeen milieubeleid (5 april 1995).

3) Naast dit dossier volg ik ook met argusogen, als biologiestudent, de ontwikkelingen rond de Hamster hier bij ons in Bertem, de poldergraslanden, het falende herbossingsbeleid ... U maakt er een soep van door een gebrek aan daadskracht. Wij hebben natuur nodig, zeker voor de generaties na ons. Indien u kinderen of neefjes/nichtjes heeft, denkt aan hen. Zonder biodiversiteit geen leven. Zou u kunnen leven met doodse bossen en vervuilde beken ? Hoe komt het dat alles zo traag gaat ? Om alleen al de Hamster als voorbeeld aan te halen : in 2005 werden er uitgezet uit Nederland om inteelt tegen te gaan maar ook vanuit Natuurstudiegroep Dijleland vragen we ons af hoe na zo'n dure maatregel er totaal geen opvolging kan zijn ? Het is kenmerkend voor meerdere dossiers... Langetermijn denken is er niet meer bij, nochtans zou dat voor jagers én natuurbeheer wel de oplossing kunnen zijn zoals uitgelegd hier : http://www.karlvanginderdeuren.be/blog/?p=618.

4) Ik ben géén Groenstemmer, ik heb op Vlaams niveau zelfs op CD&V gestemd, daar heb ik nu dikke spijt van... Dit kwakkelende leefmilieubeleid verdient mijn stem niet; en zelfs al vraagt iemand mij nu om op een familielid te stemmen, CD&V mag het vergeten, ik kan niet tegen mensen die zich niet behoorlijk documenteren en in hun schulp kruipen in plaats van een voortrekkersrol te spelen. Nee. U verwees in het standaardantwoord naar de landen rondom ons, alsof dat zo'n goede voorbeelden zijn. In Duitsland en Frankrijk zijn uitgestrekte gebieden en leven er zelfs wolven maar ook zij zijn bang van een voortrekkersrol. Vlaanderen heeft hier een unieke kans gemist. Ook het signaal naar biodiversiteit en natuurbeheer toe is totaal verwrongen. In plaats van samen te leven met de vos (als er teveel zijn evolueren die toch zelf tot een evenwicht) bestrijden we hem.

5) Ja ik heb ook kippen, met kerstavond zijn er 12 uitgemoord. Niet door een vos (perfect afgesloten nachthok) maar door ratten (keutels en na vergif dode rat in kippenhok). De vos wordt in Vlaanderen al te vaak valselijk beschuldigd en u stigmatiseert het dier alleen nog maar meer. Het kippenhok beveiligen is teveel voor de luie (!) Vlaming. In plaats van daar eerst geld in te steken in preventie ...

Ik heb niets tegen het ANB (integendeel, ik werk er vaak mee samen) en het INBO, maar zij blijven instrumenten van het beleid en dat beleid stel ik nu even in de vraag. Ik zou het erg waarderen als ik zowel het INBO-rapport als het rapport waarop de uiteindelijke beslissing is genomen toegestuurd krijg én een deftig antwoord in plaats van het rammelende standaardmail van het kabinet van Leefmilieu.

Gert VanautgaerdenDeze brief werd op 28 januari verstuurd naar kabinet Schauvlieghe (Leefmilieu), kabinet Peeters (Minister-president), kabinet Lieten, kabinet Vandenbossche, kabinet Bourgeois, kabinet Muyters, Bart Martens (voorzitter comité leefmilieu), en andere parlementsleden van dat comité.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten