"Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, Par la Nature, - heureux comme avec une femme."
Arthur Rimbaud

vrijdag 6 september 2013

Opinie: verdwijnen oude bossen

In Vlaanderen is er niet alleen heel veel discussie rond jacht en wilde dieren, maar helaas is ook het patrimonium van onze oude bossen sterk bedreigd. Dit zijn bossen die al eind 18e eeuw op de Ferrariskaart als bos ingetekend stonden en door hun hoge leeftijd en lange stabiliteit een ongewoon rijke biodiversiteit bieden. Slechts deze week nog werd er zo'n waardevol bos nodeloos gekapt. Een schande. Niet alleen BOS+ en Natuurpunt uiten hun verontwaardiging, maar ook ik: onderstaande brief werd door mij opgesteld en naar beide kabinetten van Leefmilieu respectievelijk Ruimtelijke ordening gestuurd. Omdat alle kleine beetjes helpen. Omdat de bossen het verdienen. En omdat het natuurbeleid in Vlaanderen tot een gierende halt is gekomen in de laatste zeven jaar.
Geachte mevrouw Schauvliege, geachte heer Muyters,

Ik schrijf u omwille van uw bevoegdheid in Leefmilieu en natuur en respectievelijk de Ruimtelijke ordening om mijn verontwaardiging en bezorgdheid over het huidige bosbeleid in Vlaanderen aan te kaarten. De directe aanleiding is het kappen van een zonevreemd oud bos: het Wilrijkse Ferrarisbos. Zonevreemd maar een stedelijke, door mensen gebouwd monument van minstens vijfhonderd jaar oud sloopt men toch ook niet zomaar ? Daar moeten al heel goede redenen voor zijn. Helaas heeft het bos niks om op terug te vallen behalve de goodwill van het (lokale) beleid. Het is duidelijk dat dat in crisistijden zoals nu volstrekt onvoldoende is.

Als bioloog die de elementaire vakken boskunde en bosbouw heeft gevolgd, wil ik toch even een fundamenteel iets aanhalen: een bos is er nooit zomaar direct. Ook al plant men een groep bomen bijeen is dat nog geen bos. Vraag het maar eens na bij de deskundigen zoals Prof. Bart Muyters. De bodemgesteldheid, klimaat en de biodiversiteit zelf vragen vele eeuwen van ontwikkeling en langzame successie. Bosbodems zijn bodems die tot rust zijn gekomen en daardoor alleen al een zeldzaam goed zijn in Vlaanderen met het bijhorende zeldzame bodemleven. Bosklimaat behoeft maar één ondoordachte storing om het om zeep te helpen en het "airco-effect" van bossen te niet te doen. En het hoeft u beiden niet uitgelegd te worden, hoop ik, dat oude bossen die reeds in de 18e eeuw opgetekend werden door Ferraris, biodiversiteitsgewijs nog véél waardevoller zijn dan die moderne equivalenten die u aanplant op voormalige landbouwgronden en dergelijke. Dat is zoals het Koninklijk Paleis vervangen door een houten hut.

Meerdere studies tonen bovendien aan dat het met de verspreiding van bijvoorbeeld bosplanten droevig gesteld is: zo heeft Bosanemoon, die typische voorjaarsbloeier, minstens een eeuw nodig voor 10 CENTIMETER. Ze wordt verspreid door mieren. Dergelijke zaken zou u perfect kunnen weten indien u de deskundigen u laat informeren, zoals Prof. Martin Hermy. Mevrouw Schauvlieghe heeft hem dit jaar nog een prijs gegeven voor zijn baanbrekend onderzoek inzake natuur- en groenbeheer. Luister naar de wetenschappelijke vaststellingen in plaats van naar het asfalt. Door oud bos te kappen verliest men dus onherroepelijk een soort bron voor deze organismen én verliest men de kans om dat oude bosfragment in te schakelen in een netwerk van groenelementen om daarmee te proberen de met zekerheid komende klimaatsveranderingen de baas te blijven en diersoorten/plantensoorten de kans te geven noordwaarts te migreren door een versnipperd Vlaanderen.

Het Wilrijkse bos is helaas een extra bewijs van het non-beleid van deze Vlaamse regering inzake natuur en onze toekomst. Maar het tij kan nog keren, u moet beiden gewoon vijf minuten daadkracht tonen en de bossen een beter wettelijk kader bezorgen. Doe het voor uw kinderen of wilt u dat zij in een Grijs en Verdord Vlaanderen leven binnen twintig jaar ?

Met vriendelijke groeten en in de hoop op beterschap

Gert Vanautgaerden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten